leeg

EMAIL Milieubeleidsadvies ondersteunt overheden en overheidsorganisaties bij het opzetten, implementeren en verbeteren van milieubeleid en het bijbehorende milieu-informatiemanagement.


Voorbeeldprojecten

Join our LinkedIn group:

Banner
Network for European
Environmental Tenders
Home
Hartelijk welkom bij EMAIL Milieubeleidsadvies
Even voorstellen...

Wij zijn een organisatie-adviesbureau met een focus op de ontwikkeling en verbetering van milieubeleid, omgevingsbeleid en duurzaamheidsbeleid.

Op het snijvlak van Milieu, Management en Informatiebeheer, ondersteunen we overheden en overheidsorganisaties bij het opzetten, implementeren en verbeteren van het milieubeleid en de bijbehorende informatiemanagement. Onze ervaring met Verandermanagement en Kwaliteitsmanagement draagt bij aan een verbeterd milieubeheer.

We werken met locale, regionale, and nationale overheden, instituten en agentschappen, supranationale and internationale overheidsorganisaties als de Europese Commissie, de VN en de OESO.

 
Diensten

Wij bieden diensten op het gebied van milieustudies, beleidsadvisering, (project)management en informatiemanagement. Op een state-of-the-art wijze lossen we problemen op die samenhangen met beleidswijzigingen.

Read more...
 
Klanten

Wij werken voor overheden en overheidsorganisaties, hetzij direct, hetzij in opdracht van hulporganisaties of als onderaannemer van andere adviesbureaus.

Sinds de oprichting van ons bedrijf in 1997, hebben wij gewerkt voor:

Read more...
 

Uw interesse?

Mijn grootste interesse geldt:
 

Hoe vond u ons?

Ik heb deze site gevonden:
 

Bevalt de nieuwe site?

De nieuwe site is:
 (c) 2010 - EMAIL = Environment Management And Information Liaison.