JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews

Introduction: EMAIL

I beg your pardon? - EMAIL?

The name is short for  Environment Management And Information Liaison. Or: working at the cutting edge of Environment, Management and Information.

Our company is active under several names, with matching web domains, each focused on a specific part of our activities:

EMAIL Managementadvisering Management consultancy for governmental organizations and companies.
 

-Consulting;
-Support;
-Project- and Program management;
-Quality management;
-Process improvement;
-Document management and Information management.

EMAIL Milieubeleidsadvies Management- and Policy consultancy for Dutch governmental organizations, including environmental information management.
 

-Improvement of policy instruments;
-Planning;
-Policy Monitoring & Evaluation;
-Communication with environmental sectors;
-Environmental Impact Assessment and -Reports;
-Life Cycle Assessment, Mass Flow Accountancy.

EMAIL Environmental Policy Management- and Policy consultancy for international and supra-national governmental organizations, including information management.
  -Environmental statistics;
-Environmental indicators and Sustainable Development Indicators;
-Capacity building for Envionmental Protection Agencies.
SoundCooperation Team Coaching, Team Building, Company outings and Company parties
 

For these activities we have a separate site: www.soundcooperation.nl

SoundCooperation offers four main team building concepts:

-BandBuilding: Top level team building / -training for small teams (5-10 pax);
-BusinessBoost: Medium level team building for larger groups (10-50 pax);
-BandBrullen: Low level team building for large groups (unlimited pax);
-BuurtBuilding: A mix of the above, specifically targeted at neighborhood parties for social improvement.

 

bandbuildingENG

Even Voorstellen: EMAIL

We horen u al denken: EMAIL?

Die naam is een afkorting voor Environment Management And Information Liaison. Kortom: werken op het snijvlak van Milieu, Organisatie en Informatie.

Ons bedrijf werkt met een aantal handelsnamen, met overeenkomstige webdomeinen, elk gericht op een deel van de activiteiten:

EMAIL Managementadvisering Organisatieadvies met Raad en Daad voor Overheid en Bedrijfsleven.
 

-Advies;
-Ondersteuning;
-Project- en Programmamanagement;
-Kwaliteitsmanagement;
-Procesverbetering;
-Document- en Informatiemanagement.

EMAIL Milieubeleidsadvies Organisatieadvies voor nationale overheden inzake milieubeleid en het bijbehorende informatiemanagement.
 

-Vernieuwing van beleidsinstrumentarium;
-Planning;
-Monitoring & Evaluatie van het milieubeleid;
-Communicatie met doelgroepen;
-Milieurapportages;
-MER, LCA, MFA.

EMAIL Environmental Policy Organisatieadvies voor internationale en supra-nationale overheden inzake milieubeleid en het bijbehorende informatiemanagement.
  -Milieustatistieken;
-Milieu-indicatoren;
-Opzet en verbetering van milieuagentschappen.
SoundCooperation TeamCoaching, TeamBuilding, Bedrijfsuitjes en Feesten
 

Hiervoor hebben we een aparte site: www.soundcooperation.nl

SoundCooperation biedt een viertal teambuilding vormen aan:

-BandBuilding: Zware teambuilding / -training voor kleine teams (5-10 personen) (meerdaags als optie);
-BusinessBoost: Medium zware teambuilding voor grotere groepen (10-50 personen);
-BandBrullen: Lichte teambuilding voor grote groepen (onbeperkt aantal personen);
-BuurtBuilding: Een mix van de bovenstaande vormen, gericht op buurtfeesten. Qua vorm vrij in te vullen naar behoefte.

 

bandbuildingNL